11403506_927788650619773_5998251726915143170_nBoka en professionell handler att visa din hund på utställning!

Ulrika visar hundar ur alla rasgrupper och bland tidigare handlerhundar hittar man raser från chihuahua till golden retriever till tax till cane corso. Det går bra att boka både fortgående uppdrag samt enstaka utställningar.

För bokning av utställningshandler, eller coachning på utställning, kontakta Ulrika direkt på telefon 070-663 52 05 eller mail ulrika@fairymist.se.

Prislista 2019

Handling, enstaka tillfällen 650 kr, exkl. omkostnader
Handling, bokning om minst 3 tillfällen 500 kr, exkl. omkostnader
Träning i samband med handleruppdrag 250 kr (1 tillfälle)
Extra träningstillfälle inför handleruppdrag 450 kr/ tillfälle
Utställningscoachning heldag 1800 kr exkl, omkostnader.
Utställningscoachning, del av dag 650 kr exkl. omkostnader.

Övriga villkor

Omkostnader Omkostnadsersättning tillkommer i form av reseersättning och traktamente, samt logi i förekommande fall. Dessa kostnader delas på antalet uppdragsgivare för dagen.
Avbokning Avbokning av uppdrag ska göras senast dagen innan anmälningstid till utställning går ut. Vid avbokning senare debiteras 50% av kostnad för bokad tjänst samt samtliga förväntade omkostnader.
Fakturering Fakturering sker i efterhand med 14 dagars betalningsfrist. Vid fortlöpande uppdrag sker faktureringen månadsvis med brytpunkt den 15 i månaden.